BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Tên tài liệuTải về
Tên tài liệuTải về
Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn năm 2019drive.google.com/file/d/1UvDK-IJeTbeuaAZy2yfKeQfa4Zl_N8Xp/view?usp=sharing
Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu năm 2019drive.google.com/file/d/1UvDK-IJeTbeuaAZy2yfKeQfa4Zl_N8Xp/view?usp=sharing
Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/17GEo4yLoctIMKR6ffZSaIKzZ04wk6bS5/view?usp=sharing
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1Gt6VJpoy-rVMhyS8d4X9TQ0vSLGbt1Dl/view?usp=sharing
Tên tài liệuTải về
Tên tài liệuTải về